Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Bizi Seçmeniz İçin Her Zaman İyi Bir Neden Var...

USLU ÇSM olarak oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimiz (KYS); firmamızdaki tüm çalışanlarımızca gerçekleştirilen faaliyetlerinin ve hizmetlerinin “Sürekli İyileştirilmesi” yoluyla; “Tüm Paydaşlarımızın Memnuniyetine” odaklanan, süreç ve kalite bazlı çağdaş bir yönetim tekniği ve felsefesidir. Sahip olduğumuz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde, oluşturulan Kalite Yönetim Sistemimizin firmamızın tüm süreçlerinde uygulanmaktadır.
  • Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001:2015 standardının tüm gereklerini yerine getirecek şekilde dökümante edip, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,
  • Kalite hedeflerimizi en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayacak düzeyde belirleyip bu hedeflere ulaşmak için takım ruhu içerisinde gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Müşteri odaklı çalışarak ortaklarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve içinde yaşadığımız toplumun beklentilerine duyarlı, saygılı, örnek bir işletme olmak,
  • Sürekli iyileştirme ile artan kalite ve verimlilik sayesinde, sonradan da oluşabilecek en düşük hata olasılığını hedef alarak en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Firma bilinirliğini arttırarak ve ürün portföyümüzü genişleterek, potansiyel müşteri ve hedef sektör havuzunu geliştirmek,
  • Daha rekabetçi hizmetler sunarak, uygulanabilir şartları yerine getirmek ve sektörümüzde etkinliğimizi arttırmak,
  • Tüm faaliyetlerimizi “Çevre” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli, yaratıcı çözümler üreterek sektörümüzde öncü ve örnek olmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.