Halka Arz Sürecimiz Hakkında - Duyuru Ve Açıklamalar - Yatırımcı İlişkileri
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Halka Arz Sürecimiz Hakkında

Halka Arz Sürecimiz Hakkında

Şirket’imiz 21.07.2023 tarihi itibarıyla halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmuş olup, ekli linklerde Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu yer almaktadır. Söz konusu “Başvuru İzahnamesi” yayımlanma tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunulan taslak izahnamedir. Henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek olan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ’nin internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanacaktır. Halka arz kapsamındaki yatırım kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına müteakip verilmelidir. Yatırımcılar yatırım kararlarını “nihai izahnamede” yapacakları analizlere dayandırmalıdır.